موسسه عینک طبی شاهینی

موسسه عینک طبی شاهینی

11 ماه قبل / گلستان ، گرگان

خیابان ولیعصر-عدالت22-برج مروارید طبقه همکف-پلاک17

  • استان: گلستان
  • شهر: گرگان
بیمه مسولیت مهندسی
2

بیمه مسولیت مهندسی

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

انجام امور بیمه ای مسولیت مهندسی وتمام خطر مهندسین و تامین آتیه وعمر وشخص ثالث وبدنه خودرو وامضاکن تجاری ومسکونی

  • استان: گلستان
  • شهر: گرگان