دوفروشنده خانم جهت همکاری شیفت بعدازظهر

دوفروشنده خانم جهت همکاری شیفت بعدازظهر

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

به دوفروشنده خانم جهت همکاری شیفت بعدازظهر از ساعت 3 تا 9 شب در گرگان نیازمندیم. میدان شهرداری سمت بازارامام گالری مهربان

 • استان: گلستان
 • شهر: گرگان
تعدادی فروشنده خانم

تعدادی فروشنده خانم

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

به تعدادی فروشنده خانم واقا جهت همکاری به صورت تمام وقت ونیمه وقت باحقوق عالی در گرگان نیازمندیم.

 • استان: گلستان
 • شهر: گرگان
شاگرد جهت گچ ساختن

شاگرد جهت گچ ساختن

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

نیازمندبه یک شاگرد گچ کار ساعت کاراز ۸ الی ۵ گچ ساختن برای یک استاکار. تسویه هفتگی حقوق روز محدوده کار در گرگان میباشد اخلاق […]

 • استان: گلستان
 • شهر: گرگان
فروشنده آقا در فروشگاه کفش

فروشنده آقا در فروشگاه کفش

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

به تعدادی فروشنده آقا در فروشگاه کفش با حقوق و بعد از سه ماه بیمه به صورت دو شیفت نیازمندیم

 • استان: گلستان
 • شهر: گرگان
.مدیرداخلی خانم باسابقه ۲.منشی و صندوق دار خانم باروابط عمومی قوی ۳.کمک آشپزفرنگی وسالادزن خانم وآقا ۴.ویترخانم و آقا ۵.خانم مسلط به اینستاو فضای مجازی ۶.ظرفشورخانم وکارگرساده خانم وآقا ۷.پیک موتوری آقا

.مدیرداخلی خانم باسابقه ۲.منشی و صندوق دار خانم باروابط عمو...

2 سال قبل / گلستان ، گرگان

به نیروهای زیر جهت همکاری دررستوران ایتالیایی ایرانی اورگانو نیازمندیم: ۱.مدیرداخلی خانم باسابقه ۲.منشی و صندوق دار خانم باروابط عمومی قوی ۳.کمک آشپزفرنگی وسالادزن خانم […]

 • استان: گلستان
 • شهر: گرگان